Oro Skautai ir Oro Skautės

LSS Brolija gavo gražų palikimą iš A.A. oro skauto Gedimino Janulos. Brolija prižiūri palikimo pinigus ir nuo 2008 metų finansinei remti vienetus ir pavienius LSS narius kurie nori išeiti oro skautų programą. Reikia kreiptis pas Oro skautų skyriaus vedėją dėl šalpos.

Atlikus šią programą, skautas ar skautė (nuo 11 m amžiaus) turi teisę dėvėti oro skautų sparnus ir kaklaraištį. Sparnų įteikimas vyksta pagal oro skautų tradicijas.

Oro skautų ir skaučių programa. 

Oro skautų ir skaučių istorija >

Specialybės, kurios ypatingai tinka oro skautams:

  • Aerodinamiko
  • Aerodromų žinovo
  • Astronomo
  • Erdvių tyrinėtojo
  • Lakūno
  • Lėktuvų mechaniko
  • Meteorologo
  • Sklandytojo
Oro Skautai ir Oro Skautės

Oro skautai vis aukštyn!
Brolis Jonas Gražys
Oro skautų skyriaus vedėjas