Oro Skautai ir Oro Skautės

**Oro Skautai ir Oro Skautės ruošiasi skyriaus 100-mečio Jubiliejumi 2039 metais!  Tegyvuoja Oro Skautavimas!**

Lietuvių Skautų Sąjungos Oro Skautų organizacija įsteigta 1939 metais Kaune.  Tų metų rugsėjo mėnesį mokytojas Vytautas Bičiūnas pristatė pirmąją Oro Skautų draugovę pavadintą Dariaus ir Girėno vardu.  Dabartiniu metu šimtai lietuvių Oro Skautų brolių ir sesių yra paplitusių po visą pasaulį.  Oro Skautų / Oro Skaučių šeima yra gyva ir tuo labai didžiuojasi!

Skautas/skautė sulaukęs/-usi 11 metų, atlikęs/-usi Oro Skautų/Oro Skaučių programą, davęs įzodi (priesaiką) turi teisę dėvėti Oro Skautų sparnus ir kaklaraištį.

Dėl Oro Skautų/Oro Skaučių programos pasitikslinkite su vadovais. Reikiamą medžiagą galite rasti šiame tinklalapyje.

L.S.S. Oro Skautų ir Oro Skaučių Programą

Oro skautų ir skaučių istorija >
sparnus įsigyti paspauskite vaizdą
sparnus įsigyti paspauskite vaizdą
kaklaraiščio šlipso spalvą ir kaip įsigyti paspauskite vaizdą

Specialybės, kurios ypatingai tinka oro skautams:

  • Aerodinamiko
  • Aerodromų žinovo
  • Astronomo
  • Erdvių tyrinėtojo
  • Lakūno
  • Lėktuvų mechaniko
  • Meteorologo
  • Sklandytojo
Oro Skautai ir Oro Skautės

Oro skautai vis aukštyn!
Brolis Jonas Gražys
Oro skautų skyriaus vedėjas