Skautas gamtos ir gyvulių draugas. Ši graži mintis irašytas net skautų istatuose. Skautai ir skautes iškylauja, bendrauja ir skautauja kartu.

Iškyla – Iškyla – Vyr. Skaučių + Gintarių Jamboree 2017

[aigpl-gallery-slider id=”6324″]
Iškyla – Ramiojo Vandenyno Rajonas Vilkiukų iškyla
[aigpl-gallery-slider id=”6337″]

Iškyla – LSS Kanados Rajonas Rambyno tunto prityrusių skautų iškyla Romuvoje

[aigpl-gallery-slider id=”6311″]

Kaziuko Mugė – LSS Vidurio rajonas Lemonto/Čikagos Kaziuko Mugė

[aigpl-gallery-slider id=”6290″]

Kaziuko Mugė – LSS Atlanto rajonas Bostono Kaziuko Mugė

[aigpl-gallery-slider id=”6303″]