Skautas gamtos ir gyvulių draugas. Ši graži mintis irašytas net skautų istatuose. Skautai ir skautes iškylauja, bendrauja ir skautauja kartu.

Iškyla – Iškyla – Vyr. Skaučių + Gintarių Jamboree 2017

Iškyla – Ramiojo Vandenyno Rajonas Vilkiukų iškyla

Iškyla – LSS Kanados Rajonas Rambyno tunto prityrusių skautų iškyla Romuvoje

Kaziuko Mugė – LSS Vidurio rajonas Lemonto/Čikagos Kaziuko Mugė

Kaziuko Mugė – LSS Atlanto rajonas Bostono Kaziuko Mugė