Skautu Aidas 2017 vol.90 no.2

Skaityk Dabar!

Sveiki atvykę į Lietuvių Skautų Sąjungos žiniatinklio svetainę.

Lietuvių skautų sąjunga, veikianti išeivijoje, rūpinasi ir sudaro sąlygas lietuvių kilmės jaunuoliams augti bei lavintis lietuviškos skautybės dvasioje. Šios svetainės tikslas yra pateikti informaciją apie organizaciją, programas bei nuostatus. Taip pat paminėti svarbiuosius Sąjungoje įvykius.
----------------------------------
Welcome to the Lithuanian Scouts Association website.
The L.S.A. provides a program for young people of Lithuanian heritage that encourages leadership, citizenship, and personal growth of each Scout. This site is designed to provide an introduction to L.S.A. and helpful information regarding our scouting program for our members.
----------------------------------

2018 metais Lietuviškoji skautija švenčia žymų atsiekimą būtent, šimtą metų ištisos lietuviškosios skautiškos veiklos.

L.S.S Rinkimai 2017

Pirmasis kvieslys į L.S.S vadovybės rinkimus Rugsėjo 5 d. visi skautai, kuriems suėjo 18 metų registracijos metu ar vyresni ir yra susimokėję nario mokestį, gaus pakvietimą pateikti kandidatus į L.S.S vadovybę. Kaip įprasta, išrinksime naują Tarybą, vyr. skautininką ir vyr.

Tautinė Stovykla

VALIO, VALIO, VALIO! LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA ŠVENČIA ŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ! 2018 metais Lietuviškoji skautija švenčia žymų atsiekimą būtent, šimtą metų ištisos lietuviškosios skautiškos veiklos.  1918 metais įsteigtas pirmąsis skautiškas vienetas Lietuvoje.  Įdomu paminėti, lygiai tais pačiais metais vasario 16-tą dieną Lietuvos taryba

Nuotraukos

Skautas gamtos ir gyvulių draugas. Ši graži mintis irašytas net skautų istatuose. Skautai ir skautes iškylauja, bendrauja ir skautauja kartu. Iškyla – Iškyla – Vyr. Skaučių + Gintarių Jamboree 2017 [aigpl-gallery-slider id=”6324″] Iškyla – Ramiojo Vandenyno Rajonas Vilkiukų iškyla [aigpl-gallery-slider

Kalendorius

Sužinokite daugiau apie kas vyksta visoje LSS. Kiekvienas rajonas turi įvairią veiklą, todėl prašome atkreipti dėmesį į kiekvienos rajonas. [events_calendar]

Nario Mokėstis 2018

Jei norite dalyvauti bet kurioje šimtmečio tautnėje stovykloje – ar Custer MI, ar Australijoje ar Lietuvoje – BŪTINAI reikia nario mokestį iki sausio 15, 2018 susimokėti. Loading… 2018 Nario Mokestis – Member Dues