Skautu Aidas 2017 vol.90 no.2

Skaityk Dabar!

Sveiki atvykę į Lietuvių Skautų Sąjungos žiniatinklio svetainę.

Lietuvių skautų sąjunga, veikianti išeivijoje, rūpinasi ir sudaro sąlygas lietuvių kilmės jaunuoliams augti bei lavintis lietuviškos skautybės dvasioje. Šios svetainės tikslas yra pateikti informaciją apie organizaciją, programas bei nuostatus. Taip pat paminėti svarbiuosius Sąjungoje įvykius.
----------------------------------
Welcome to the Lithuanian Scouts Association website.
The L.S.A. provides a program for young people of Lithuanian heritage that encourages leadership, citizenship, and personal growth of each Scout. This site is designed to provide an introduction to L.S.A. and helpful information regarding our scouting program for our members.
----------------------------------

2018 metais Lietuviškoji skautija švenčia žymų atsiekimą būtent, šimtą metų ištisos lietuviškosios skautiškos veiklos.

Tautinė Stovykla

VALIO, VALIO, VALIO! LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA ŠVENČIA ŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ! 2018 metais Lietuviškoji skautija švenčia žymų atsiekimą būtent, šimtą metų ištisos lietuviškosios skautiškos veiklos.  1918 metais įsteigtas pirmąsis skautiškas vienetas Lietuvoje.  Įdomu paminėti, lygiai tais pačiais metais vasario 16-tą dieną Lietuvos taryba

Paaukokite Lietuviškų Skautų Šimtmečio Jubiliejų

Mieli draugai, Lietuviškąsis skautavimas prasidėjo Vilniuje 1918 metais ir, nuo to laiko, lietuviai ištisai skautauja kone šimtą metų. Tūkstančiai jaunų lietuvių Australijoje, Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikoje per paskutinį šimtmetį dalyvavo įvairiose lietuviškose skautiškose programose. Ši graži tradicija lietuvių

Nario Mokėstis 2018

Jei norite dalyvauti bet kurioje šimtmečio tautnėje stovykloje – ar Custer MI, ar Australijoje ar Lietuvoje – BŪTINAI reikia nario mokestį iki sausio 15, 2018 susimokėti. Loading… 2018 Nario Mokestis – Member Dues

Kalendorius

Sužinokite daugiau apie kas vyksta visoje LSS. Kiekvienas rajonas turi įvairią veiklą, todėl prašome atkreipti dėmesį į kiekvienos rajonas. [events_calendar]

Nuotraukos

Skautas gamtos ir gyvulių draugas. Ši graži mintis irašytas net skautų istatuose. Skautai ir skautes iškylauja, bendrauja ir skautauja kartu. Iškyla – Iškyla – Vyr. Skaučių + Gintarių Jamboree 2017 Iškyla – Ramiojo Vandenyno Rajonas Vilkiukų iškyla Iškyla – LSS