Skautu Aidas 2017 vol.90 no.1

Skaityk Dabar!

Sveiki atvykę į Lietuvių Skautų Sąjungos žiniatinklio svetainę.

Lietuvių skautų sąjunga, veikianti išeivijoje, rūpinasi ir sudaro sąlygas lietuvių kilmės jaunuoliams augti bei lavintis lietuviškos skautybės dvasioje. Šios svetainės tikslas yra pateikti informaciją apie organizaciją, programas bei nuostatus. Taip pat paminėti svarbiuosius Sąjungoje įvykius.
----------------------------------
Welcome to the Lithuanian Scouts Association website.
The L.S.A. provides a program for young people of Lithuanian heritage that encourages leadership, citizenship, and personal growth of each Scout. This site is designed to provide an introduction to L.S.A. and helpful information regarding our scouting program for our members.
----------------------------------

2018 metais Lietuviškoji skautija švenčia žymų atsiekimą būtent, šimtą metų ištisos lietuviškosios skautiškos veiklos.

Apie Mus

Lietuvių Skautų Sąjunga Lietuvių Skautų Sąjunga, (LSS) yra išeivijos lietuviško jaunimo auklėjimo organizacija, turinti tikslą gamtoje per žaidimus, iškylas, stovyklas ir praktinius gyvenimo patyrimus išauklėti savo narius Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės dvasioje. Šiuo metu mūsų organizacija turi aktyvių vienetų

Tautinė Stovykla

VALIO, VALIO, VALIO! LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA ŠVENČIA ŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ! 2018 metais Lietuviškoji skautija švenčia žymų atsiekimą būtent, šimtą metų ištisos lietuviškosios skautiškos veiklos.  1918 metais įsteigtas pirmąsis skautiškas vienetas Lietuvoje.  Įdomu paminėti, lygiai tais pačiais metais vasario 16-tą dieną Lietuvos taryba

Nuotraukos

Skautas gamtos ir gyvulių draugas. Ši graži mintis irašytas net skautų istatuose. Skautai ir skautes iškylauja, bendrauja ir skautauja kartu. Iškyla – Iškyla – Vyr. Skaučių + Gintarių Jamboree 2017 Iškyla – Ramiojo Vandenyno Rajonas Vilkiukų iškyla Iškyla – LSS