Sveiki atvykę į Lietuvių Skautų Sąjungos žiniatinklio svetainę.

Lietuvių skautų sąjunga, veikianti išeivijoje, rūpinasi ir sudaro sąlygas lietuvių kilmės jaunuoliams augti bei lavintis lietuviškos skautybės dvasioje. Šios svetainės tikslas yra pateikti informaciją apie organizaciją, programas bei nuostatus. Taip pat paminėti svarbiuosius Sąjungoje įvykius.

----------------------------------

Welcome to the Lithuanian Scouts Association website.
The L.S.A. provides a program for young people of Lithuanian heritage that encourages leadership, citizenship, and personal growth of each Scout. This site is designed to provide an introduction to L.S.A. and helpful information regarding our scouting program for our members.

----------------------------------

Skautu Stovyklos 2019

Akademikai

Mieli Nariai, Akademinio Skautų Sąjūdžio Centro Vadija pradeda naują kadenciją! Dėkoju sekančiams akademikams, kurie sutiko eiti į pareigas per šią kadenciją, ir kurie padės išlaikyti Akademikų veiklą: ASS VADIJA 2018 – 2020 A.S.S. Pirmininkas (A.S.S. President) fil. Audrius Aleksiūnas A.S.S.

Seserija

v.s. fil. Daiva Chauhan yra Vyriausio Skautininko Pavaduotoja (VSP) ir Seserijos vadė. Jei turite klausimų arba pasisakymų, prašom siųsti į šį adresą: seserija@skautai.net LSS VEIKLA 2020: Nerijos Tunto (Čikago Jūrų Skaučių) 50m. sukaktis JūrARTė – Siela, Lietuvių Dailies Muziejoje – sausio 25d. Detroite, Dainavoj LEDYNAS

Brolija

s.v. v.s. fil. Albertas Kerelis, Jr. yra Vyriausias skautininkas ir Brolijos vadas. Jei turite klausimų arba pasisakymų, prašom siųsti į šį adresą: broli@skautai.net LSS VEIKLA 2020: Nerijos Tunto (Čikago Jūrų Skaučių) 50m. sukaktis JūrARTė – Siela, Lietuvių Dailies Muziejoje – sausio 25d. Detroite,

Kalendorius

Sužinokite daugiau apie kas vyksta visoje LSS. Kiekvienas rajonas turi įvairią veiklą, todėl prašome atkreipti dėmesį į kiekvienos rajonas. LSS Veikla 2020: Nerijos Tunto (Čikago Jūrų Skaučių) 50m. sukaktis JūrARTė – Siela, Lietuvių Dailies Muziejoje – sausio 25d. Detroite, Dainavoj LEDYNAS

Nuotraukos

Skautas gamtos ir gyvulių draugas. Ši graži mintis irašytas net skautų istatuose. Skautai ir skautes iškylauja, bendrauja ir skautauja kartu. Iškyla – Iškyla – Vyr. Skaučių + Gintarių Jamboree 2017 Iškyla – Ramiojo Vandenyno Rajonas Vilkiukų iškyla Iškyla – LSS

Skautu Aidas 2019 vol.92 no. 3

Skaityk Dabar!