Atgimė Tėvynė

Atgimė Tėvynė

Ant Kalno Mūrai

Ant Kalno Mūrai

Dievui, Tau Tėvyne ir Žmonijai

Dievui, Tau Tėvyne ir Žmonijai

Laužai Liepsnoja

Laužai Liepsnoja

Pievos žalios

Pievos žalios

Tau, sesute, puikios gėlės

Tau, sesute, puikios gėlės,

Augo Sode Klevelis

Augo Sode Klevelis

Augo Giroj Ažuolėlis

Augo Giroj Ažuolėlis

Tylūs Armonikos Tonai

Tylūs armonikos tonai

Greitai, Greitai

Greitai, Greitai

Grįšim, Grįšim

Grįšim, Grįšim

Lietuvos Kareiveliai

Lietuvos Kareiveliai

Norečiau As Keliauti

Norečiau As Keliauti

Tave Aš Pamačiau

Tave Aš Pamačiau

Stoviu Aš Parimus

Stoviu Aš Parimus

Lietuva Brangi

Lietuva Brangi

Atsikėliau anksti rytelį

Atsikėliau anksti rytelį

Čigonai

Čigonai

Kapitonas Jonas

Kapitonas Jonas

Oi Mergeles Mergužėles

Oi Mergeles Mergužėles

Saulutė tekėjo lapeliai mirgėjo

Saulutė tekėjo lapeliai mirgėjo

Stovi malūnas prie kelio

Stovi malūnas prie kelio

Sutelk mus, Viešpatie, būrin

Sutelk mus, Viešpatie, būrin

Kai Verkiancio Smuiko

Kai Verkiancio Smuiko

Raudoni Batukai

Raudoni Batukai

Ant Kalno Gluosnys

Ant Kalno Gluosnys

Šlama Šilko Vėjas

Šlama Šilko Vėjas

Ėjo Skautas Iškylauti

Ėjo Skautas Iškylauti

Nusileido Saulužėlė

Nusileido Saulužėlė

Jaunos Širdys
(Gintaro Vadovių Mokyklos daina)

Jaunos Širdys

DOWNLOAD PDF NOW

Visos 30 X-TS Dainos (PDF)