Mieli draugai,
Lietuviškąsis skautavimas prasidėjo Vilniuje 1918 metais ir, nuo to laiko, lietuviai ištisai skautauja kone šimtą
metų. Tūkstančiai jaunų lietuvių Australijoje, Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikoje per paskutinį
šimtmetį dalyvavo įvairiose lietuviškose skautiškose programose. Ši graži tradicija lietuvių bendruomenėse tęsiasi
ir šiandiena, skatinant dorą pilietybę, vadovavimo įgudžius.

Aukos Anketas

Dear Friends,
The Lithuanian Scout movement began in Vilnius in 1918. For a century, thousands of young Lithuanians in
Australia, Europe, North America and South America have participated in our scouting programs. This scouting
tradition continues today, encouraging principled citizenship and leadership skills in local communities and within
Lithuanian organizations.

Donation Form