Tautinę stovyklą
VALIO, VALIO, VALIO!

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA ŠVENČIA ŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ!

2018 metais Lietuviškoji skautija švenčia žymų atsiekimą būtent, šimtą metų ištisos lietuviškosios skautiškos veiklos.  1918 metais įsteigtas pirmąsis skautiškas vienetas Lietuvoje.  Įdomu paminėti, lygiai tais pačiais metais vasario 16-tą dieną Lietuvos taryba skelbė Lietuvos valstybės nepriklausomybę.  Iš tikrūjų reikšmingi metai!

Viršuje matosi Lietuviškosios skautijos šimtmečio ženklas, Lietuvių Skautų Sąjungos (L.S.S.) Atlanto rajono vyresnės skautės Sigitos Penikaitės dizainas.  Lygtai per žiūronus stebime dvi pasaulio puses – vienoje nakties žvaigždės blizga, o anoje saulutė šypsosi.

Apskritas Stalas pravedė Lietuviškosios skautijos šimtmečio ženklo konkursą, L.S.S. ir Lietuvos Skautijos bendrą projektą.

Lietuviškosios skautijos šimtmečio jubiliejaus paminėjimui rengiamos trys Tautinės stovyklos.  L.S.S. ruošia dvi Dešimtąsias Tautines Stovyklas (X-TS):

  • Netoli Custer miestelio, Mičigano valstijoje, JAV, 2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 8 dienomis įvyks X-TS šiaurės Amerikoje. Sesė Sigita taip pat suprojektavo X-TS Custer MI stovyklinį ženklą.
  • Australijos rajone stovykla yra ruošiama netoli Melburno miesto, Viktorijos valstijoje. Ši X-TS įvyks 2018 m. sausio 2 – 12 dienomis.
  • Lietuvos Skautija ruošia Tautinę stovyklą “Laužų Karta” Rumšiškėse 2018 m. liepos 14 – 22 dienomis.

Skątiname visus brolius bei seses 2018 metais stovyklauti bent vienoje tautinėje stovykloje, nepaisant ar JAV, ar Australijoje, ar Lietuvoje.  Mielai lauksime Jūsų atvykstančių!  Taip pat, kviečiame talkininkauti stovyklų ruošos darbuose, dalyvauti 2018 šimtmečio jubiliejaus įvykiuose.

“Ei, pirmyn j Tautinę stovyklą,

Ten paspausim broliškai rankas,

Tai geriausia skautiška mokykla,

Ten supinsim darbą ir dainas.”

“Atgimė tėvynė”
Antrosios tautinės stovyklos daina (1938 m.)
parašė Vilius Bražėnas

Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!

Ruta Baltaduonyte-Lemon

 

 

 

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
L.S.S. Tarybos Pirmininkė

 


HIP, HIP, HURRAY!

LITHUANIAN SCOUTS CELEBRATE A CENTURY OF SCOUTING!

In 2018, Lithuanian scouts mark 100 years of continuous scouting.  To celebrate this momentous anniversary, three Jamboree Camps are taking place:

  • Custer, MI USA: July 29 to August 8, 2018
  • Melbourne, Australia: January 2 to 12, 2018
  • Rumšiškės, Lithuania: July 14 to 22, 2018

We very much encourage you to participate in the Lithuanian Scouting Centennial and look forward to seeing you at the variety of events being planned for the occasion!

Yours in Scouting,

Ruta Baltaduonyte-Lemon

 

 

 

Rūta Lemon
President, Lithuanian Scouts Association

Šimtmečio Plakatas [PDF]

Šimtmečio Plakatas [JPG]

Save