LSS SESERIJOS VADIJA   2018–2020

  Seserijos Vadė   

 

v.s. fil. Daiva Chauhan

  Sekretorius
  Iždininkė  v.s. Lilija Gelažis
  Tiekimo Skyriaus Vedėja  vs. Dalia Trakienė
  Lavinimo Skyriaus Vedėja  vs. Audra Lintakienė
  Oro Skaučių Skyriaus Vedėjas  o.s. s.v.  j.b. Jonas Gražys
  Tinklapio Vedėja  ps. fil. Audra Rusinaitė
  Atlanto Rajono Vadas  s.v. s. Tomas Lora
  Australijos Rajono Vadas  v.s. Henrikas Antanaitis
  Europos Rajono Vadas  s.v. ps. Kęstutis Stirba
  Kanados Rajono Vadė

 

v.s. Audra
Puzerytė-Viskantienė

  Pietų Amerikos Rajono Vadas
  Ramiojo Vandenyno Rajono Vadas  ps. Sigutė Mikutaitytė-Miller
  Vidurio Rajono Vadas  s. Andrius Anužis
  Jūrų Skaučių Skyriaus Vedėja  js. fil. Vaiva Rimeika
  Vyr. Skaučių Skyriaus Vedėja

 

ps. Daina Mattis

  Prityrusių Skaučių Skyriaus Vedėja  vyr. sk. vsl. Arija Batūraitė
  Skaučių Skyriaus Vedėja  vyr. sk. vsl. Vilija Narušytė
  Jaunesniūjų Skaučių Skyriaus Vedėja  s. fil. Kassandra Kulnys-Douglas
  Liepsnelių Skyriaus Vedėja  ps. fil Rasa Milo

LSS Taryboj Seserijos narės: v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, v.s. Lilija Geležis,
ps. fil. Audra Rusinaitė, ps. Alytė Mažeikaitė