UNIFORMOS

Uniforma, tai vienodos spalvos ir vienodo stiliaus drabužis dėvimas tam tikros grupės žmonių pvz. įvarių kariuomenės šakų, organizacijų, socialinių ar darbo grupių.

LSS pasižymi praktiška ir gražia lietuviškais skautiškais ženklais papuošta uniforma.

Uniforma ir ženklai parodo, kiek skautė pažengusi skautybėje, kokius ji turi vyresniškumo laipsnius, kokias eina pareigas ir kiek metų priklauso LS Seserijai.

Uniforma yra LS Seserijos išviršinis vienybės ženklas, kuris jungia Seserijos nares į vieną šeimą. Seseriškumas ir vienybė yra didelės ne tik skautiškos, bet ir žmogiškos vertybes, todėl uniforrna, tų vertybių ženklas, dėvima su tinkama pagarba. Prie skautiškos uniformos NEDĖVIMI papuošalai, kaip auskarai, karoliai, žiedai, atviri baliniai, spalvoti arba auliniai batai, spalvotos kojinės ir pn.

Tvarkingumas ir geras skonis yra kiekvienai mergaitei bei moteriai, jei neįgimtos, tai siektinos savybės. Šias savybes ugdyti padeda tvarkinga skautiška uniforma.

Liepsnelių Paukštyčių Skaučių Prityrusių skaučių Vyresniųjų skaučių Skautininkių Židiniečių
Ūdryčių Jūrų jaunių Jūrų skaučių Gintarių Jūrų skautininkių

ŠVILPUKO VIRVELĖS IR PAREIGOS

Švilpuko virvelė dėvima po apykakle.   Švilpukas įdedamas į kairę kišenę. Švilpuko virvelės spalva pažymi skautavimo šaką bei einamas pareigas sekančiai:

SKAUČIŲ JŪRŲ SKAUČIŲ

Paukštytės
Skautės
Prit. Skautės
Vyr. Skautės
Skautlninkių
raudona
geltona
vyšninė
mėlyna
žalia
Udrytės
Jūrų. Jaunes
Jūrų Skautės
Gintarės
Jūrų Skautininkės
šviesiai mėlyna
rugiagėliųjuodatamsiai mėlynažalia

PAREIGOS PAŽYMIMOS VIRVELE

Tuntininkės
Seserijos Vadijos narės
VS Pavaduotoja
VS
balta
sidabrinė
sidabrinė
auksinė

PAREIGOS ŽYMIMOS MEDŽIAGINIU ŽENKLU:

Tunto adjutantės
Draugininkės/laivo vadės
Draugovės adjutantės/laivūnės
Skiltininkės/valtininkės
Paskiltininkės/vairininkės
Komendantės
Medžiaginis ženklas su pareigių pavadinimu yra prisiuvamas ant dešinės rankovės žemiau valstybės vėliavėlės
Laivo vairo ratai (medžiaginiai ženklai)

LAIVO VADIJOS:   sidabriniai
TUNTO VADIJOS:  auksiniai
Į  vairo vidurį įsegamas vadovaujamo vieneto ženkliukas (pvz. ūdryčių laivo vadė prisisega ūdryčių ženkliuką ir pn.)

VALSTYBĖS VĖLIAVĖLĖ

Valstybinė vėliavėlė siuvama ant dešinės rankovės prie peties siūlės.

SUVENYRINIAI SKAUTIŠKI ŽENKLIUKAI

Suvenyriniai skautiški ženkliukai dėvimi ant diržo arba stovyklinės kepuraitės.

SVETIMŲ VALSTYBIŲ SKAUTIŠKI ŽENKLAI

Svetimų valstybių skautiški ženklai dėvimi:

 1. esant toje valstybėje.
 2. tos valstybės skautėms viešint pas mus.
 3. vasario mėn. 22 d.
 4. latvių ir estų skautiški ženklai dėvimi jų Nepnklausomybės švenčių proga.

STOVYKLOS ŽENKLAS

NAUJAS STOVYKLOS ŽENKLAS siuvamas dešinėj pusėj virš trispalvės.
PASKUTINĖS STOVYKLOS ŽENKLAS perkeliamas iš dešinės pusės į kairę pusę.

GARBĖS ŽENKLŲ DĖVĖJIMAS

 1. Garbės ženklai dėvimi kairėje krūtinės pusėje, aukščiau metinių žvaigždučių vyresniškumo eile iš dešinės įkairę pats žemiausias pačioje kairėje. Geležinio Vilko ordinas dėvimas ant juostos po kaklu.
  2. Kitų skautų organizacijų garbės ženklai dėvimi LSS garbės ženklų kairėje. Dalyvaujant kitos skautų organizacijos iškilmėse, jos garbės ženklai dėvimi savo garbės ženklų dešinėje.
  3.  Garbės ženklai dėvimi šiais atvejais:
  (a) Tautos ir skautų švenčių dienomis;
  (b) Iškilmingose sueigose ir kitose skautų iškilmėse;
  (c) atskirais atvejais, tuntininkui ar aukštesniam vadovui įsakius.
  4. Garbės ženklų juosteles ir Gyvybės Gelbėjimo Kryžių galima dėvėti prie uniformų visada.
  5. Gyvybės Gelbėjimo Kryžių, Už Nuopelnus, Lelijos, Inkaro, Padėkos ir Geležinio Vilko ordinus galima dėvėti ir prie civilinių tamsių drabužių. Kiti garbės ženklai dėvimi tik prie uniformos.
  Į viršų
LSS Seserijos stovyklinė darbo uniforma:
Tamsiai mėlynos trumpos kelnės (ne džinsai)
Tamsiai mėlynas treningas
Tamsiai mėlyni marškinėliai
Sportbačiai / iškyloms botai „hiking boots“.
Kaklaraištis
Trumpos baltos kojinės.Vienetai savo vietovių stovyklose gali pasirinkti stovyklos marškinėlius.LSS Seserijos stovyklinė išeiginė uniforma
BSA trumpom rankovėmis marškiniai
Tamsiai mėlynos trumpos kelnės („walking shorts“), ne džinsai
Sportbačiai / iškyloms botai „hiking boots“.
Kaklaraištis
Trumpos baltos kojinės
Jūrų skaučių stovyklinė darbo uniforma
Dėvima stovyklose, iškylose ir užsiėmimų metu.
Bliuzė: melsva (T-shirt)
Švarkelis: tamsiai mėlynas (sweat shirt)
Kelnaitės: tamsiai mėlynos, trumpos arba ilgos.
Kaklaraištis: dėvimas tik reikalui esant.
Kojinės: baltos, trumpos.
Batai: sportiniai
Jūrų skaučių stovyklinė išeiginė uniformaVasarinė uniforma.

Kur pirkti skaučių uniformas:

MARŠKINIAI VISOM:
“Boy Scouts of America” SKAUTŲ MARŠKINIAI SU TRUMPOM RANKOVĖM
Gaunami:  Boy Scouts of America parduotuvėse
Telefonas: 1 -800-323-0732
Arba per Internetą: http://www.scoutstuff.org

SIJONAI: (Pastaba – šiuo metu Schoolbelles tinklapyje šių stilių nėra, bet paskambinus duotu numeriu, tuos stilius galite užsakyti.)
Paukštytėm      stiliaus numeris  1529    spalva 277
Skautėm          stiliaus numeris  1521    spalva 277
Suaugusiom     stiliaus numeris  3521    spalva 277

MEGZTINIAI:            stiliaus numeris 5912    spalva 15

Sijonai ir megztiniai gaunami:

Schoolbelles
6223 W. 79th Street
Burbank, IL 60459
TEL: 1-708-598-8008
TEL: 1-888-637-3037
Interneto svetainė, kurioje galite užsakyti sijonus ir megstinius:http://schoolbelles.com