Stovyklautojo/Stovyklautojos specialybė

1.      Yra stovyklavęs/stovyklavusi bent tris savaites draugovės, tunto ar didesnėse stovyklose.

2.      Surašo asmeninį reikmenų sąrašą dvejų savaičių stovyklai.

a.       Visus reikmenis tvirtai ir gerai susipakuoja.

b.      Skalbia ir valo rūbus stovykloje.

c.       Paaiškina švarios aprangos svarbą stovyklautojo/ stovyklautojos higienai.

3.      Paaiškina, kodėl yra svarbu laikyti(s):

a.       asmeniškos higienos stovykloje

b.      stovyklavietės švarą

c.       stovyklos tvarką

d.      stovyklos apsaugos taisykles

Surašo stovyklos taisyklių sąrašą.

4.      Sudaro dvejų savaičių stovyklos skilties reikmenų sąrašą.

Apibūdina geros stovyklavietės sąlygas ir suranda tokią vietą.

Paaiškina skilties turto priežiūrą stovykloje.

Paaiškina:

a.       kaip pataisyti palapinės suplyšimus

b.      kaip pakeisti įrankių kotus

c.       kaip apsaugoti stovyklavietę, joje laikomą maistą ir stovyklinius įrengimus nuo audros, laukinių gyvulių bei vabzdžių.

Laiko ir tvarko skilties inventorių žiemos metu.

5.      Stovykloje saugiai elgiasi su ugnimi.

Paaiškina saugų elgesį šiais atvejais:

a.       stovykloje gaisrui kilus

b.      miškui ar laukams užsidegus

6.      Stovyklą uždaro, įrengimus sutvarko ir palieka stovyklavietę be žmogaus žymių.

7.      Pagamina trijų patiekalų valgį sau ar visai skilčiai.

Dezinfekuoja geriamą vandenį.

8.      Pastato šiuos stovyklinius įrengimus:

a.       palapinę

b.      lapinę

c.       lovą

d.      prausyklą ar dušą

e.       sausduobę

f.       šlapduobę

g.      vėliavos stiebą

h.      bagažui lentyną

i.        drabužiams pakabas

j.        drabužiams rūbinę

k.      lauko virtuvę

l.        maisto sandėlį

m.    geriamo vandens baką

9.      Žino, kur yra tunto ar vieneto sandėlis stovykliniams įrankiams, palapinėms ir kitam inventoriui.

Nubraižo mažą stovyklavietės žemėlapį, kuriame pažymi stovykloje esančius  pastatus ir žymesnes vietas.  Jei tuntas ar vienetas neturi nuolatinės stovyklavietės, nupiešia paskutinės stovyklavietės žemėlapį.

10.  Paaiškina, ką pats išmoko iš specialybės uždavinių ir kaip pritaikys jos žinias ateityje.

Miško skauto/skautės specialybė

UŽDAVINIAI

1.    Pažįsta šiuos valgiui tinkamus laukinius augalus:

a.    grybus

b.    vaisius

c.    uogas

d.    šakniavaisius

e.    žoles

f.     lapus

2.    Žino, kaip surasti vandenį ir kaip užterštą vandenį išfiltruoti geriamam vandeniui.

3.    Moka keliauti mišku.  Sugeba jame orientuotis šių gamtos žymių pagalba:

a.    Mėnulio

b.    Žvaigždžių

c.    medžių

4.    Pažįsta šių savo šalies miškų pavojus:

a.    Žvėris

b.    Vabzdžius

c.    gyvates

d.    pelkes

e.    klampynus

f.     augalus

Moka nuo jų apsisaugoti.

5.    Išgyvena miške dvi paras/48 ištisas valandas savo pastatytoje pastogėje ir minta miške rastu maistu. Miško gilumon nuvyksta pėsčias/pėsčia ar su valtimi, pasiimdamas/pasiimdama tik šiuos reikmenis:

a.    kuprinę

b.    miegmaišį ar antklodę

c.    puoduką

d.    skautišką peilį

e.    žvejojimo lyną su dvejais kabliukais

f.     vieną kilogramą/du svarus miltų

g.    250 gramus/pusę svaro riebalų

h.    druskos

i.      užrašų knygelę

j.     pieštuką

6.    Veda dienoraštį, kuriame aprašo apie kelionę, įsirengimą, pastogę, įdomius įvykius, savijautą, pastebėtus gyvulius, gamtą ir kitus įspūdžius.

7.    Paaiškina, ką pats išmoko iš specialybės uždavinių ir kaip pritaikys jos žinias ateityje.

Pionerijos specialybė

1.      Žino savo kūno matavimus.  Paaiškina, kaip juos galima praktiškai pritaikyti.

2.      Parodo, kaip paprastais būdais matuoti:

a.  aukštį

b.  ilgį

c.  plotį

d.  atstumus

3.      Pagalanda peilį ir kirvuką.

Paaiškina kaip:

a.  pagaląsti kitus įrankius

b.  prižiūrėti visus darbo įrankius stovykloje

c.  įrankius tvarkingai laikyti

d.  pakeisti sulūžusius kirvio ar kastuvo kotus

4.      Parodo ar paaiškina kaip:

a.  medį nuleisti su ir be kylių pagalbos

b.  medžio šakas nugenėti

c.  supjaustyti ar suskaldyti malkas

d.  apvalyti darbo vietą

5.      Naudodamas/naudodama tik virvę ir gamtoje randamus dalykus pasigamina prietaisą, kuriuo galima sunkius rąstus ar akmenis perkelti, ir parodo, kaip jis naudojamas.

ARBA

Naudodamas/naudodama virvę, pasigamina kabelio sistemą, su kuria galima perkelti daiktus per gilų slėnį ar su ja užtempti daiktus į aukštą šlaitą.

6.      Pažįsta įvairias virvių rūšis, žino kokiems darbams kiekviena rūšis geriausiai atitinka. Paaiškina, kaip virves reikia prižiūrėti bei tvarkingai laikyti stovykloje ir namuose.

7.      Pastato lauko virtuvės keturis įrengimus.

Pastato trims žmonėms pastogę.

ARBA

Pastato ir įrengia skilčiai palapinę su bent trejais patogumais.

8.      Gerai suriša dešimtį pionerijos mazgų ir penkis medžio surišimus.

a.    Sumezga ar surezga („splice“) virvės galus.

b.   Paaiškina, kada rezginiai naudojami.

9.      Pastato skautišką tiltą.

ARBA

Pastato skautišką signalizacijos bokštą.

ARBA

Pastato skautišką plaustą.

Neturint galimybių sių uždavinių atlikti, pastato visų trijų uždavinių modelius.  Paaiškina statybos darbų eigą.  Nupiešia dešimtį kitų stovyklos pionerijos įrengimų.

10.  Paaiškina, ką pats išmoko iš specialybės uždavinių ir kaip pritaikys jos žinias ateityje.

Gamtos rinkėjo/rinkėjos specialybė

1.    Keturias valandas stebi gamtą.  Užrašo ir nubrėžia ar surenka ar nufotografuoja augalus aplinkoje.

a.    Atpažįsta savo šalies:

b.    10 pagrindinių mineralų

c.    15 žvėrių

d.    20 paukščių

e.    10 valgomų  žuvų

f.     10 daržovių

g.    10 šliaužikų10 vabzdžių

Papasakoja, kurie iš jų randami ar gyvena Lietuvoje.

2.    Atlieka vieną šių uždavinių:

a.    spalvotai nupiešia dešimtį savo šalies augalų

b.    nupiešia dešimtį savo šalies gyvulių ir paukščių pėdsakų

c.    pamėgdžioja dešimtį savo šalies gyvulių ir paukščių balsų

3.    Paaiškina, kaip rinkti vabzdžius, augalus ir akmenis, kaip juos sudėti rinkinyje.

a.    Sudaro du šių rinkinių:

b.    30 medžių ir krūmų lapų

c.    20 augalų su sėklomis

d.    20 gėlių su žiedais ir sėklomis

e.    20 akmenų ir mineralų

f.     pats pati nufotografuoja 10 laukinių gyvulių.  Fotografijas sumontuoja albume su trumpais aprašymais.

4.    Moka tris gamtos rinkimo žaidimus.  Vieną praveda savo skilčiai.

5.    Sužino, kur gyvenvietėje yra gamtos muziejai ar didesni gamtos rinkiniai.

6.    Paaiškina, ką pats išmoko iš specialybės uždavinių ir kaip pritaikys jos žinias ateityje.

Virėjo/Virėjos specialybė

1.   Paaiškina keturias pagrindines maisto grupes ir jų svarbą žmogaus dietai.

a.    Žino, kas yra:

i.   vitaminai

ii.   riebalai

iii.   proteinai

iv.  angliavandeniai (carbohydrates) .

v.  kalorijos

b.   Žino, kaip išlaikyti optimalų kūno svorį.

2.   Žino, kaip ilgai įvairūs produktai nesugenda stovyklos sąlygose.

a.  Paaiškina, kaip įrengti stovyklinį šaldytuvą ir maisto  sandėlį.

b.   Žino, kaip apsaugoti maistą nuo gyvulių ir vabzdžių.

c.   Paaiškina, kaip dezinfekuoti geriamąjį vandenį.

d.   Žino, kaip geriamą vandenį saugoti iškyloje ir stovykloje.

3.   Sudaro bent dešimtį receptų rinkinį.

a.  Surenka produktus, paruošia  tešlą ir skilčiai iškepa:

i.   stovyklinę duoną

ii.  kiaušinienę

iii.  blynus

b.   Parodo kaip taisyklingai:

i.  stalą padengti

ii.  patiekti paruoštus valgius

iii.  elgtis valgant

4.   Parenka atitinkamą vietą stovyklos lauko virtuvei Ir joje įrengia:

a.  virimui ir kepimui lauželį

b.  vandens rezervuarą

c.  malkinę

d.  sausduobę

e.  šlapduobę

5.   Skilties trijų dienų stovyklai paruošia maisto produktų sąrašą su kainoraščiu.

a.    Sukuria devynis valgiaraščius su:

i. stovykline vakariene, pagaminta iš šviežių produktų, su:

1.   sriuba

2.   mėsa, žuvimi ar viščiuku

3.   dvejomis daržovėmis

4.   saldžiu patiekalu/desertu

ii.  vieno indo vakariene be konservuoto maisto

iii.  iškylos pusryčius, pietus ir vakarienę

iv.  Surašo lauko virtuvės reikmenis ir receptus kiekvienam
valgiui.

b.  Seka valgiaraščius savo skilčiai dvi dienas išvirti pusryčius, pietus ir vakarienę.  Laiku pateikia valgius.

6.  Turi braižinių ar iliustracijų rinkinį su bent penkiais būdais, kaip gamtoje kepti ir virti be indų ir puodų.

a.  Sąlygoms leidžiant, užkuria ugnį lietui lyjant ar žemei perdrėkus.

b. Sąlygoms neleidžiant, paaiškina šį uždavinį.

7.   Paaiškina, ką pats išmoko iš specialybės uždavinių ir kaip
pritaikys tas žinias ateityje.

Pasirinkti bent dvi kitas specialybės

Uždaviniai kiekvienai pasirinktai specialybei:

  1. Atlieka visus pasirinktos specialybės uždavinius
  2. Paaiškina, ką pats išmoko iš specialybės uždavinių ir kaip
    pritaikys jos žinias ateityje.