Uždavinys

1.  Yra stovyklavęs/stovyklavusi bent penkias savaites skautų stovyklose.

2.  Bent tris savaites stovyklose veda stovyklinių užrašų, nuotraukų, piešinių knygelę ar dienoraštį, kuriame kas savaitę užrašo bent penkis puslapius užrašų, neskaitant iliustracijų, braižinių, iškarpų ar nuotraukų.

3.  Knygelę/dienoraštį stengiasi rašyti lietuviškai. Knygelėje/dienoraštyje:

a.  aprašo įdomesnius dienos įvykius,

b.  aprašo, ką naujo išmoko stovykloje,

c.  nupiešia ar nufotografuoja įvairius stovyklos vaizdus,

d.  nubraižo matytus ar pastatytus įrengimus ir papuošimus,

e.  įdeda ar įlipdo išdalintas ar rastas stovyklavimo
iliustracijas,

f.  įrašo ar nubraižo matytus gyvius, paukščius, šliužus,
vabzdžius ir pan.,

g.  renka kitokias iliustracijas ar stovyklinio gyvenimo užrašus.

Nuotraukas pats fotografuoja ir gražiai knygelėje/
dienoraštyje įmontuoja.

4.  Turi bent penkių knygų biblioteką namuose su stovyklavimo temomis ir iliustracijomis.

5.  Surašo bent 15 savo nuosavybės arba tunto ar viešoje bibliotekoje esančių stovyklavimo knygų. Tinklapiuose suranda stovyklavimo šaltinių bibliografiją.