Kirvuko Ženklas

Toliau pateiktos programos nurodo, ką mokytis, bet prašome atsispausdinti Kirvuko zenklo programa 2014 lapkritis 21 PDF byla, kad turėtumėte kur atžymėti, ką kiekviena/as sesė/brolis atliko, ir ką dar turės atlikti. Atspausdinkite programas kiekvienai/am sesei/broliui, kad ji/jis matytų savo progresą žengiant pažangumo keliu.

2014 m. lapkričio 21 d.: L.S.S. Jaunesniųjų skautų / skaučių Pažangumo programa priimta L.S.S. Skaučių Seserijos ir L.S.S. Skautų Brolijos v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon Vyriausia skautininkė ir Seserijos vadė, s. fil. Albertas J Kerelis, Jr. Vyriausios skautininkės pavaduotojas ir Brolijos vadas.

A. Bendri reikalavimai

B. Privalomos specialybės

1. Stovyklautojo/Stovyklautojo
2. Miško skauto/skautės
3. Pionerijos
4. Gamtos rinkėjo/rinkėjos
5. Virėjo/ Virėjos

C. Pasirinkti bent dvi iš šių specialybių

1. Astronomo/Astronomės
2. Archeologo/Archeologės
3. Bitininko/Bitininkės
4. Daržininko/Daržininkės
5. Ekologo/Konservatoriaus/Ekologės/Konservatorės
6. Gamtininko/Gamtininkės
7. Geologo/Geologės
8. Gyvulių draugo/Gyvulių draugės
9. Paukščių stebėtojo/Paukščių stebėtojos
10. Pėdsekio/Pėdsekės
11. Žiemos stovyklautojo/Žiemos stovyklautojos
12. Zoologo/Zoologės
13. Žvejotojo/Žvejotojos