Lietuvių Skautų Brolijos Uniformos Nuostatai

LSB Uniformų Nuostatų Keitimai

Visoms šakoms išskyrus vilkiukams ir jūrų skautams

Kepurė: vienoda, dėvima vadovui leidus ir jei visas vienetas (pvz. skiltis, draugovė) jas turi. 
Kelnės: tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, trumpos vasarą (ne žemiau kelių ilgumo), ilgos žiemą. NE “BLUE JEANS”.
Kojinės: trumpos tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, su ilgom kelnėm. Trumpos baltos spalvos (paprastos be jokių raštų ir “crew” ilgumo) su trumpom kelnėm.
Darbinė uniforma: pilki marškinėliai (“T-shirts”) su lelijėle ir vieneto pavadinimu. Stovyklose galima dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

Pastabos:Reikalavimas dėvėti tamsiai mėlynas kelnes prasideda su 2004 metų vasaros stovyklomis.Reikalavimas dėvėti naujos spalvos darbinės uniformos marškinelius prasideda kada dabartinis vieneto marškinelių inventorius pasibaigia arba ankščiau jei vieneto ypatingos salygos tą leidžia. Nenorime vienetų finansinę padėti apsunkinti. Per pasikeitimo laikotarpį yra reikalaujama kad visas vienetas dėvi tos pačios spalvos marškinelius.

Šie nuostatų pakeitimai buvo LSB Vadijos priimti 2004 m balandžio mėnesio 24 dieną.

 

Uniformos bendros dalys
Pareigų ženklai
Bendrybės
LSB Skautų uniformos
Vilkiukai
Skautai
Prityrę skautai
Oro skautai
Skautai vyčiai
Skautininkai
Jūrų bebrai
Jūrų jauniai
Jūrų skautai
Jūrų budžiai
Jūrų skautininkai

Ženkai ir uniformos paruošimas

Kairė kišenė 
Dešinė kišenė 
Švilpukas 
Antpečiai 
Rankovės 
Fetra 
Diržas 
Lazda 
Kaklaraištis 
Kepurė
Kelnės

Kojinės

Svarbu atsiminti – visi medžiaginiai ženklai ant uniformos prisiuvami – ne kampuose prisegami

LSB UNIFORMOS BENDROS DALYS

LSS SKYDELIS: medžiaginis, kuriame įrašyta “Lithuanian Scouts” ir “Budėk”. Dėvimas ant kairės rankovės, apie 5 cm žemiau antpečio.

GARBĖS ŽENKLAI: dėvimi kairėje krūtinės pusėje iš dešinės į kairę jų vyresniškumo tvarka (aukščiausias yra dešinėje).

TAUTINĖ JUOSTELĖ: trispalvė 2 cm pločio, ilgis lygus kišenės pločiui, prisiūta virš dešinės kišenės.

GYVENAMOS VALSTYBĖS VĖLIAVA: prisiūta ant dešinės rankovės prie peties siūlės.

SPECIALYBIŲ ŽENKLAI: 2.5 cm uniformos spalvos apskritimas su išsiuvinėtu specialybės ženklu, ant dešinės rankovės, tarp alkūnės ir peties. Jei trūksta vietos ant rankovės, ženklai prisiuvami prie plačios juostos kuri nešiojama skersai krūtinės nuo kairio peties. Skautams, oro skautams ir prityrusiams skautams juosta uniformos spalvos, vilkiukams, jūrų bebrams, jūrų jauniams ir jūrų skautams tamsiai mėlynos spalvos.

EINAMŪJŲ METŲ STOVYKLINIS ŽENKLAS:nešiojamas dešinėje krūtinės pusėje virš kišenės.

LSB PAREIGŲ ŽENKLAI

Atgal

Brolijos Vyriausio Skautininko ženklas auksinės spalvos ąžuolo lapų vainike auksinės spalvos lelijėlė, segamas ant kairės kišenės. Auksinės spalvos švilpuko virvutė.

Brolijos vadijos narių ženklas sidabrinės spalvos ąžuolo lapų vainike (3.5 cm skersmens) skautiška sidabrinė lelijėlė, segama ant kairės kišenės. Sidabrinės spalvos švilpuko virvutė.

Tuntininko švilpuko virvutė baltos spalvos.

Vienetų Dvasios Vadovai dėvi atskirų konfesijų LSB vyriausių dvasios vadovų nustatytus ženklus.

 

BENDRYBĖS

Atgal

LSB nariai gali dėvėti gyvenamo krašto skautų uniforma su lietuviška tautine juostele ar skydeliu ir su atitinkamu LSB ženkleliu.

Skautų uniformos yra dviejų rūšių: išeiginė ir darbinė. Bendrai darbinė uniforma yra tokia pati kaip išeiginė, skiriasi tik marškiniai ir kojinės. Darbinė uniforma yra dėvima su kaklaraiščiu stovyklose, darbo sueigose ir pagal vadovų nurodymus. Prie išeiginės ar darbinės uniformos draudžiama nešioti “blue jeans”.

Baigę Ąžuolo mokyklą, nešioja atitinkamą ženklą.

Ąžuolo mokyklos instruktorius nešioja atitinkamą ženklą.

Vadovai, baigę Gillwelio kursus gali nešioti atitinkamus ženklus pagal Gillwelio kursų nuostatus.

LSB uniformos dėvimos: sueigose, iškylose, stovyklose, švenčių metu, minėjimų metu, LSB veiklos ribose ir už jos ribų, pagal reikalą ir vadovų nurodymus ar jų leidimą.

LSB uniformos nėra dėvimos už LSB veiklos ribų, be tiesioginio vadovo leidimo; išstojus iš LSB, be dėvėjimo teisės ir visur ten, kur uniforma ar jos ženklai gali būti pažeminti.

Prie išeiginės uniformos nėra nešiojami bet kokie peiliai. Vilkiukams ir bebrams peiliai iš viso yra draudžiami. Skautams ir kitiems yra leidžiama turėti tik kišeninius peiliukus. Skautams vyčiams, jūrų budžiams ir vadovams leidžiama turėti peilius prie darbinės uniformos.

Visi LSB nariai prie uniformos nešioja švilpukus.

 

LSB SKAUTŲ UNIFORMOS

Atgal

VILKIUKAI

KEPURĖ: tamsiai melyna “baseball cap” su vilkiuku ženklu priekyje, nešiojama jei visas vienetas jas turi. Stovyklose galima nešioti ir kitokias kepures pagal vadovų nurodymą, jei visas vienetas jas turi.

KAKLARAIŠTIS: raudonos spalvos trikampis, kraštines ilgis 60 cm.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos – tamsiai melynos spalvos, su dviem kišenėm.

KELNĖS: tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, trumpos vasarą (ne žemiau kelių ilgumo), ilgos žiemą. NE “BLUE JEANS”.

KOJINĖS: tamsiai mėlynos spalvos, trumpos vasara ir žiema. Stovyklose leidžiama nešioti trumpas baltas kojines.

BATAI: tamsios spalvos odiniai. Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS: odinis.

ŠVILPUKO VIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – raudona.

PATYRIMO LAIPSNIŲ ŽENKLAI: spalvuoti kauliukai “beads” suverti ant plonos odinės virvės ir pririšti prie dešinės uniforminių marškinių kišenės skylės, III p.l. – vienas raudonos spalvos, II. p.l. – du, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos, I .p.l. – trys, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos ir trečias geltonos spalvos.

VILKIUKŲ ŽENKLAS: sidabrinės spalvos vilko galva su užrašu “Būdėk”, segamas prie kairės kišenės.

DARBINĖ UNIFORMA: tamsiai mėlyni marškinėliai (“T-shirts”) su vilkiukų ženklu ir vieneto pavadinimu. Stovyklose leidžiama devėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

 

SKAUTAI

Atgal

KEPURĖ: vienoda, dėvima vadovui leidus ir jei visas vienetas (pvz. skiltis, draugovė) jas turi.

KAKLARAIŠTIS: geltonos spalvos trikampis, kraštinės ilgis 75 cm.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos uniformos spalvos, su dviem kišenėmis ir antpečiais. Antpečiai prisegami su saga.

KELNĖS: tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, trumpos vasarą (ne žemiau kelių ilgumo), ilgos žiemą. NE “BLUE JEANS”.

KOJINĖS: trumpos tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, su ilgom kelnėm. Trumpos baltos spalvos (paprastos be jokių raštų ir “crew” ilgumo) su trumpom kelnėm.

BATAI: tamsios spalvos odiniai. Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS: odinis.

ŠVILPUKO VIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – geltona.

VYRESNIŠKUMO ŽENKLAI: plati juostelė, ant antpečių, psl. – raudonos spalvos, sl. – žalios spalvos, v.sl. – mėlynos spalvos.

PATYRIMO LAIPSNIŲ ŽENKLAI: spalvuoti kauliukai “beads” suverti ant plonos odinės virvės ir pririšti prie dešinės uniforminių marškinių kišenės skylės, III p.l. – vienas raudonos spalvos, II. p.l. – du, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos, I .p.l. – trys, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos ir trečias geltonos spalvos.

SKAUTO ŽENKLAS: sidabrinės spalvos lelijėlė, nešiojama ant kairės kišenės.

DARBINĖ UNIFORMA: pilki marškinėliai (“T-shirts”) su lelijėle ir vieneto pavadinimu. Stovyklose galima dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

 

PRITYRĘ SKAUTAI

Atgal

KEPURĖ: vienoda, dėvima vadovui leidus ir jei visas vienetas (pvz. skiltis, draugovė) jas turi.

KAKLARAIŠTIS: vyšninės spalvos trikampis, kraštinės ilgis 75 cm.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos uniformos spalvos, su dviem kišenėmis ir antpečiais. Antpečiai prisegami su saga.

KELNĖS: tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, trumpos vasarą (ne žemiau kelių ilgumo), ilgos žiemą. NE “BLUE JEANS”.

KOJINĖS: trumpos tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, su ilgom kelnėm. Trumpos baltos spalvos (paprastos be jokių raštų ir “crew” ilgumo) su trumpom kelnėm.

BATAI: tamsios spalvos odiniai. Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS: odinis.

ŠVILPUKO VIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – vyšninė.

VYRESNIŠKUMO ŽENKLAI: plati juostelė, ant antpečių, psl. – raudonos spalvos, sl. – žalios spalvos, v.sl. – mėlynos spalvos.

PRITYRUSIO SKAUTO ŽENKLAS: raudonos spalvos stilizuota lelijėlė, segama prie dešinės kišenės.

DARBINĖ UNIFORMA: pilki marškinėliai (“T-shirts”) su lelijėle ir vieneto pavadinimu. Stovyklose galima dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

 

ORO SKAUTAI

Atgal

KEPURĖ: vienoda, dėvima vadovui leidus ir jei visas vienetas (pvz. skiltis, draugovė) jas turi.

KAKLARAIŠTIS: žydrios mėlynos spalvos, dydis kaip skautų.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos uniformos spalvos, su dviem kišenėmis ir antpečiais. Antpečiai prisegami su saga.

KELNĖS: tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, trumpos vasarą (ne žemiau kelių ilgumo), ilgos žiemą. NE “BLUE JEANS”.

KOJINĖS: trumpos tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, su ilgom kelnėm. Trumpos baltos spalvos (paprastos be jokių raštų ir “crew” ilgumo) su trumpom kelnėm.

BATAI: tamsios spalvos odiniai. Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS: odinis.

ŠVILPUKO VIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – mėlyna.

VYRESNIŠKUMO ŽENKLAI: plati juostelė, ant antpečių, psl. – raudonos spalvos, sl. – žalios spalvos, v.sl. – mėlynos spalvos.

PATYRIMO LAIPSNIŲ ŽENKLAI: spalvuoti kauliukai “beads” suverti ant plonos odinės virvės ir pririšti prie dešinės uniforminių marškinių kišenės skylės, III p.l. – vienas raudonos spalvos, II. p.l. – du, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos, I .p.l. – trys, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos ir trečias geltonos spalvos.

ORO SKAUTŲ ŽENKLELIS: sidabrinės spalvos lelijėlė su sparnais, segamas virš garbės rozečių.

DARBINĖ UNIFORMA: pilki marškinėliai (“T-shirts”) su lelijėle ir vieneto pavadinimu. Stovyklose galima dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

SKAUTAI VYČIAI

Atgal

KEPURĖ: tokia kaip skautų ar skautų skrybelė (gyvenamo krašto fetras) su lelijėle priekyje. Skrybelės dirželis – violetinio rašto tautinė juostelė. Stovyklose leidžiamos ir kitokios kepurės pagal vadovų nurodymą, jei visas vienetas jas turi.

KAKLARAIŠTIS: violetinės spalvos trikampis, kraštinės ilgis 80 cm. Kandidatai dėvi savo skautų šakos kaklaraištį.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos uniformos spalvos, su dviem kišenėmis ir antpečiais. Antpečiai prisegami su saga.

KELNĖS: tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, trumpos vasarą (ne žemiau kelių ilgumo), ilgos žiemą. NE “BLUE JEANS”.

KOJINĖS: trumpos tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, su ilgom kelnėm. Trumpos baltos spalvos (paprastos be jokių raštų ir “crew” ilgumo) su trumpom kelnėm.

BATAI: tamsios spalvos odiniai. Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS: odinis.

ŠVILPUKO VIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – violetinė.

VYRESNIŠKUMO ŽENKLAI: plati juostelė, ant antpečių, psl. – raudonos spalvos, sl. – žalios spalvos, v.sl. – mėlynos spalvos.

PATYRIMO LAIPSNIŲ ŽENKLAI: nešioja tik kandidatai, tokius kaip skautų.

SKAUTŲ ŽENKLAS: skautų lelijėlė ant kairės kišenės.

SKAUTŲ VYČIŲ ŽENKLAS: stilizuota violetinė lelijėlė rombe segama ant dešinės kišenės.

PATYRUSIO SKAUTO VYČIO ŽENKLAS: auksinės spalvos Gedimino stulpai tamsiai raudonos spalvos kvadrate (kraštinė 1.5 cm) siuvamas žemiau sk. Vyčio ženklo.

SKAUTO VYČIO LAZDA: lazdos viršutinis galas yra dvišakis. Lazdos aukštis siekia 45 laipsnių pakeltos rankos alkunę.

SKAUTU VYČIŲ KANDIDATAI: dėvi skautų vyčių spalvos švilpuko virvutę.

DARBINĖ UNIFORMA: pilki marškinėliai (“T-shirts”) su lelijėle ir vieneto pavadinimu. Stovyklose galima dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

SKAUTININKAI

Atgal

KEPURĖ: tokia kaip skautų ar skautų skrybėlė (gyvenamo krašto fetras) su lelijėle priekyje. Dirželio vietoje dėvima tautinė juostelė – ps. – raudonu, s. – žaliu, v.s. – mėlynu raštu juostelė surišama kairėje pusėje.

KAKLARAIŠTIS: žalios spalvos trikampis, kraštinės ilgis 80 cm.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos uniformos spalvos, su dviem kišenšmis ir antpečiais. Antpečiai prisegami su saga.

KELNĖS: tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, trumpos vasarą (ne žemiau kelių ilgumo), ilgos žiemą. NE “BLUE JEANS”.

KOJINĖS: trumpos tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, su ilgom kelnėm. Trumpos baltos spalvos (paprastos be jokių raštų ir “crew” ilgumo) su trumpom kelnėm.

BATAI: tamsios spalvos odiniai. Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS: odinis.

ŠVILPUKO VIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – žalia.

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIŲ ŽENKLAI: lelijėlė ant kairės kišenės. Lelijėles fonas (apskritimas) ps. – raudonas, s. – žalias, v.s. – tamsiai mėlynas.

DARBINĖ UNIFORMA: pilki marškinėliai (“T-shirts”) su lelijėle ir vieneto pavadinimu. Stovyklose galima dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

Atgal

BEBRAI (6-10 metų)

KEPURĖ: Tamsiai melyna “baseball cap” su j ūrų skautų ženklu, dėvima jei visas vienetas jas turi. Stovyklose leidžiamos ir kitokios kepurės pagal vadovų nurodymą, jei visas vienetas jas turi.

KAKLARAIŠTIS: šviesiai mėlynos spalvos trikampis, kraštinės ilgis 60 cm.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos – tamsiai melynos spalvos, su dviem kišenėm..

KELNĖS: tamsiai mėlynos spalvos, trumpos – vasara, ilgos – žiema.

KOJINĖS: žiema trumpos tamsiai mėlynos spalvos, vasara – trumpos baltos.

BATAI: rudi botai (“hiking boots”). Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS odinis.

ŠVILPUKOVIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – šviesiai mėlyna.

BEBRŲŽENKLELIS: matinės spalvos skydelis su inkaru, segamas ant kairės kišenės.

DARBINĖUNIFORMA: tamsiai mėlyni marškinėliai (T-shirts) su jūrų skautų ženklu ir vieneto pavadinimu, mėlyni spalvos trumpos kelnės. Leidžiama stovyklose dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

Atgal

JŪRŲ JAUNIAI (10-13 metų)

KEPURĖ: Tamsiai melyna “baseball cap” su j ūrų skautų ženklu, dėvima jei visas vienetas jas turi. Stovyklose leidžiamos ir kitokios kepurės pagal vadovų nurodymą, jei visas vienetas jas turi.

KAKLARAIŠTIS: tamsiai mėlynos (“royal blue”) spalvos trikampis, kraštinės ilgis 75 cm.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos – chaki spalvos, su dviem kišenėm.

KELNĖS: tamsiai mėlynos spalvos, trumpos – vasara, ilgos – žiema.

KOJINĖS: žiema trumpos tamsiai mėlynos spalvos, vasara – trumpos baltos.

BATAI: rudi botai (“hiking boots”). Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS odinis.

ŠVILPUKOVIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – tamsiai mėlyna (“royal blue”).

PATYRIMO LAIPSNIŲ ŽENKLAI: spalvuoti kauliukai “beads” suverti ant plonos odinės virvės ir pririšti prie dešines uniforminių marškinių kišenės skylės, III p.l. – vienas raudonos spalvos, II. p.l. – du, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos, I .p.l. – trys, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos ir trečias geltonos spalvos.

JŪRŲ JAUNIŲ ŽENKLELIS: matinės spalvos skydelis su inkaru, segamas ant kairės kišenės.

DARBINĖ UNIFORMA: pilki marškinėliai (“T-shirts”) su lelijėle ir vieneto pavadinimu. Stovyklose galima dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

Atgal

JŪRŲ SKAUTAI (13-17 metų)

KEPURĖ: Tamsiai melyna “baseball cap” su j ūrų skautų ženklu, dėvima jei visas vienetas jas turi. Stovyklose leidžiamos ir kitokios kepurės pagal vadovų nurodymą, jei visas vienetas jas turi.

KAKLARAIŠTIS: juodos spalvos trikampis, kraštinės ilgis 75 cm.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos – chaki spalvos, su dviem kišenėm.

KELNĖS: chaki spalvos, trumpos – vasara, ilgos – žiema.

KOJINĖS: žiema trumpos juodos spalvos, vasara – trumpos baltos.

BATAI: rudi botai (“hiking boots”). Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS odinis.

ŠVILPUKO VIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – juoda. Laivo laivūnas virvute nešioja nuo peties.

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIŲ ŽENKLAI: juodos juostelės (1 cm x 5 cm) prisiūtos ištrižai (45 laipsniu) ant dešinės rankovės ties alkūnės. Vairininko – viena, valtininko – dvi, vyresnio valtininko – trys juostelės.

PATYRIMO LAIPSNIŲ ŽENKLAI: spalvuoti kauliukai “beads” suverti ant plonos odinės virvės ir pririšti prie dešinės uniforminių marškinių kišenės skylės, III p.l. – vienas raudonos spalvos, II. p.l. – du, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos, I .p.l. – trys, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos ir trečias geltonos spalvos

JŪRŲ SKAUTO ŽENKLELIS: sidabrinės spalvos, oksiduotas inkaras su skautiška lelijele viduryje, segamas ant kairės kišenės.

DARBINĖ UNIFORMA: pilki marškinėliai (“T-shirts”) su lelijėle ir vieneto pavadinimu. Stovyklose galima dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

Atgal

JŪRŲ BUDŽIAI

KEPURĖ: kaip jūrų skautų ar jureiviška su matiku. Baltu viršumi vasara, tamsiai mėlynu žiema. Kepurės skydelyje budžiu ženklelis. Kepurės dirželis odinis juodos spalvos. Stovyklose leidžiamos ir kitokios kepurės pagal vadovų nurodymą, jei visas vienetas jas turi.

IŠEIGINE KAKLARAIŠTIS: lygūs tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos.

DARBINĖ KAKLARAIŠTIS: tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos trikampis, kraštinės ilgis 75 cm.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos – chaki spalvos, su dviem kišenėm.

KELNĖS: chaki spalvos, trumpos – vasara, ilgos – žiema.

KOJINĖS: žiema – trumpos juodos spalvos, vasara – trumpos baltos.

BATAI: rudi botai (“hiking boots”). Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS odinis.

ŠVILPUKO VIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – juoda. Laivo laivūnas virvutė nešioja nuo peties.

JŪRŲ BŪDŽIŲ ŽENKLELIS: baltos spalvos su mėlyna juosta vimpilas, kurio viduryje jūrų skautų ženklas. Segamas ant kairės kišenės arba kairiajame švarko atlape (su išeigine uniforma).

DARBINĖ UNIFORMA: pilki marškinėliai (“T-shirts”) su lelijėle ir vieneto pavadinimu. Stovyklose galima dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

Atgal

JŪRŲ SKAUTININKAI

KEPURĖ: kaip jūrų skautų ar jureiviška su matiku. Baltu viršumi vasara, tamsiai mėlynu žiema. Kepurės skydelyje budžiu ženklelis. Kepurės dirželis odinis juodos spalvos. Stovyklose leidžiamos ir kitokios kepurės pagal vadovų nurodymą, jei visas vienetas jas turi.

IŠEIGINE KAKLARAIŠTIS: lygūs juodos spalvos.

DARBINĖ KAKLARAIŠTIS: žalios spalvos trikampis, kraštinės ilgis 75 cm.

MARŠKINIAI: gyvenamo krašto skautų organizacijos – chaki spalvos, su dviem kišenėm.

KELNĖS: chaki spalvos, trumpos – vasara, ilgos – žiema.

KOJINĖS: žiema – trumpos juodos spalvos, vasara – trumpos baltos.

BATAI: rudi botai (“hiking boots”). Stovyklose leidžiami sportiniai batai.

DIRŽAS odinis.

ŠVILPUKO VIRVUTĖ: pagal kaklaraiščio spalva – juoda. Laivo laivūnas virvute nešioja nuo peties.

JŪRŲ SKAUTININKŲ ŽENKLELIS: jūrų skautų inkaras segamas ant dešinės kišenės arba kairiąjame svarko atlape (su išeigine uniforma).

DARBINĖ UNIFORMA: pilki marškinėliai (“T-shirts”) su lelijėle ir vieneto pavadinimu. Stovyklose galima dėvėti specialiai tam įvykiui paruoštus marškinėlius, jei visas vienetas juos turi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal

 • Pereitų metų stovyklos ženklas (keičiamas iš dešinės pusės – sekančioje stovykloje)
 • Žymenių ar medalių rozetės
 • Metinės žvaigždutės panaikintos
 • Virvutė švilpukui – Spalvos skiriasi šakoms ar pareigoms (žiūrėkite į nuostatus)

Skautiška lelijėlė – (skautams, prit. sk. ir vyčiams)
Vilkams – jų ženklas
Skautininkams ir pareigūnams – (kaip Tarybai, Brolijai ir t.t.) Ąžuolo Lapų Vaininkas

Apskritimas su fonu –
ps. – raudonas
s. – žalias
v.s. – mėlynas

Lietuvių Skautų Sąjunga © – 2014 m. – visos teisės saugojamos

Atgal
 • Dabartinės stovyklos ženklas
 • Trispalvė
  (virš BSA/kt., jeigu reg. BSA arba Kandadoje ir t.t.)
 • Čia galima gautus metalinius ženkliukus rinkti
 • Vien tik vyčių ženkliukas (jeigu davęs įžodį)
 • Prityrusio vyčio ženklas
 • Nauja tvarka – Patyrimo laipsnių ženklai:
  spalvuoti kauliukai “beads” suverti ant plonos odinės virvutės ir pririšti prie dešinės uniforminių marškinių kišenės skylės.
  III p – vienas raudonos spalvos
  II p – du, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos
  I p – trys, vienas raudonos spalvos, antras žalios spalvos ir trečias geltonos spalvos
Atgal
 • Randasi kairėje kišenėje ir pakabintas galus virvutės sudėjus – guzikas perskiria virvutės galus.
 • Nauja tvarka – vyreniškumo laipsniai:
  plati juostelė, ant antpečių
  psl – raudonos spalvos
  sl – žalios spalvos
  v. sl – mėlynos spalvos

Atgal

Atgal
 • Dešinė rankovė –
  Ąžuolo Mokyklos Žymenys
  – baigęs mokyklą
  – instruktorius
  Tautinis Ženklas
  Tarptautinis Ženklas
 • Specialybės vilkams, skautams, prityrusiems skautams
 • Gyvenamos valstybės vėliava
 • Kairė rankovė –
  Vien tik LSB skydelis
  (BSA, Kanados ir t.t. vienetuose registruotiems Liet. skautiškas skydelis nešiojamas ant dešinės.  Ant kairės nešiojami vieneto reg. numeris).
 • Vyčiams ir skautininkams
 • Khaki spalvos su tautine juosta
  s.v. – lelijavos spalvos
  ps. – raudonos spalvos
  s. – žalios spalvos
  v.s. – mėlynos spalvos

Atgal

 • su lietuviška sagtimi ARBA odinis

Atgal

Atgal
 • Šakos spalvos – trikampis
  Vilkams: 60 cm. kraštinė
  Skautams ir prityrusiems skautams: 75 cm. kraštinė
  S.v. ir skautininkams: 80 cm. kraštinė
 • nešiojamas ant kalnieriaus arba po kalnierium (sutartinai)
 • Kaklaraiščio žiedas
  pats pasidaro, gauna stovykloje, visa skiltis gali turėti vienodus, ir t.t. (nešiojamas visų; Brolijoje kaklarištis nerišamas)

Kepurė

Vienoda, dėvima vadovui leidus ir jei visas vienetas (pvz. skiltis, draugovė) jas turi.

Kelnės

Tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, trumpos vasarą (ne žemiau kelių ilgumo), ilgos žiemą. NE “BLUE JEANS”.

Atgal

Kojinės

Trumpos tamsiai mėlynos (“navy blue”) spalvos, su ilgom kelnėm.

Trumpos baltos spalvos (paprastos be jokių raštų ir “crew” ilgumo) su trumpom kelnėm.

Atgal