Jūrų skautai
Jūrų skautų vietovės, vienetai ir nariai

  • Atlanto rajone – Washington DC, Pušyno draugovė (dvi sesės)
  • Australijos rajone – Melbourne, Džiugo tuntas
  • Kanados rajone – Toronto, Rambyno tuntas
  • Vidurio rajone – Chicago, Lituanicos tuntas: Nemuno, Šaruno ir Klaipėdos laivai, Prezidento Smetonos Jūrų budžių įgula

Gero vėjo!