s.v. v.s. fil. Albertas Kerelis, Jr. yra Vyriausias skautininkas ir Brolijos vadas.
Jei turite klausimų arba pasisakymų, prašom siųsti į šį adresą: broli@skautai.net