Naujas LSS Sastatas (2015 m. vasario mėnesio 27 d.)

Kandidatai

Rinkimų kvieslys ir kandidatų siūlymas

LSS Vadovybės rinkimai (pdf)
Kandidatų siųlymas: Bendrija (pdf), Seserija (pdf), Akademikų (pdf) ir Brolijos (pdf)

Biuletenis Nr. 1 (pdf) Kvieslys registruotis

Biuletenis Nr. 1