Pirmasis kvieslys į L.S.S vadovybės rinkimus

Rugsėjo 5 d. visi skautai, kuriems suėjo 18 metų registracijos metu ar vyresni ir yra susimokėję nario mokestį, gaus pakvietimą pateikti kandidatus į L.S.S vadovybę. Kaip įprasta, išrinksime naują Tarybą, vyr. skautininką ir vyr. skautininkę su jų pavaduotojais, akademikų pirmininką/ę su pavaduotoju/a, Garbės teismo narius, kontrolės komisiją bei rajonų vadus. Taip pat galėsite pasisakyti, jeigu turite kokių nors pasiūlymų skautijos gerbūviui.

L.S.S Rinkimų prezidiumą sudaro šie asmenys:

 • v.s. fil. Amanda Muliolienė,
 • s. Julija Wendt,
 • s. Vilija Klimienė,
 • s. Irena Gedrienė,
 • s. Rimgailė Nasvytienė,
 • fil. Jonas Totoraitis,
 • ps. Andris Dunduras.

LSS Rinkimų darbotvarkė:

 • Rugsėjo 5 d. išsiunčiamas kvieslys siūlyti kandidatus ir pareikšti pasiūlymus. Tiems, kurie turi e-pašto adresą bus išsiuntinėta elektronine byla. Tie, kurie e-pašto neturi – informaciją gaus paprastu paštu.
 • Spalio 5 d. baigiasi kandidatų siūlymo laikotarpis. Tada prezidiumas viską suorganizuos balsavimui. Kandidatų sąrašai ir jų biografinė informacija bus patalpinta skautai.net tinklapyje. Pasistengsime tai atlikti kuo greičiau prieš balsavimo pradžią, kad visi galėtų peržiūrėti kandidatų sąrašus ir susipažinti su kandidatais ir pasiūlymais.
 • Spalio 20 d. prasidės balsavimas. Pagrindinis balsavimas vyks internete, ir tie, kurie turi e-paštą, gaus kvietimą iš balsavimo tinklapio (The Voting Place) su instrukcijomis, kaip ten pateikti jūsų balsus. Tie, kurie neturi e-pašto gaus balsavimo lapus paprastu paštu.
 • Lapkričio 15 d. baigsis balsavimas. Po šios datos nebebus galima balsuoti internete, o paprastu paštu atėję laiškai nebebus skaičiuojami.
 • Lapkričio 30 d. rinkimų rezultatai bus išsiuntinėjami dabartinei vadovybei, pranešama kandidatams apie jų stovį, ir informacija patalpinama tinklapyje bei spaudoje.

SVARBU: jeigu jūsų e-pašto dėžutė turi kietą apsaugos nustatymą, laiškai iš prezidiumo e-pašto ir iš votingplace.com nueis į šlamšto (Junk mail) aplanką. Lengviausia išeitis – įveskite LSSrinkimai2017@gmail.com adresą į savo e-pašto dėžutės adresyną ir nurodykite, kad votingplace.com yra saugi svetainė. Jeigu tai nenorite atlikti, aukščiau nurodytomis datomis patikrinkite savo šlamšto aplanką.

Visais balsavimų klausimais galite rašyti e-paštu: LSSrinkimai2017@gmail.com. Stengsimės jums greitai atsakyti. Taip pat galite kreiptis į savo vieneto vadovą/ę ir rasti informacijos skautai.net tinklapyje.

L.S.S Rinkimų prezidiumas.