Rako miškuose,
1918 E. Hawley Rd
Custer MI

Sekmadienis liepos (July) 28 1:00pp EST iki šeštadienio rugp (Aug) 3d 12pp.

Registracija priimama iki birželio 1d.

GAM tikslas: Paruošti LSS būsimuosius draugininkus, supažindinant kursantus su skilties metodu ir raida. Pamokyti kursantus skautiškos teorijos ir draugovės vedimu naudojantis LSS gaires.

Kursantų minimumas 12 – priimama viso 30 dalyvių.

Kursantai:

  • ne mažiau 16m, davę Prityrusio(s) skauto(ės) / Jūros skauto(ės) įžodį.
  • tuntininko rekomenduojami
  • išpildę pilną registraciją t.y. vyresniškumo laipsniai, apdovanojimai, rekomendacijos, dabartiniai, galiojantys apdraudimai.
  • nebus priimami prie vartų!

Registracijos Anketa

LSA Medical Agreement

LSA Agreement to Release Rakas

Health History

BCAL