2019 metais, Akademinis Skautų Sąjūdis atšves 95 metų jubiliejinę. Paminėti šį reikšmingą šventę, Centro Vadija šaukia suvažiavimą kuris vyks Salem State University, Salem, MA gegužės 31 – birželio 2, 2019. Iki pasimatymo! Ad meliorem!

Rambynas – Big Bear, CA

2019 Rambyno stovyklos “GAMTOS GLOBĖJAI” registracija jau prasidėjo, dabar iki 6/15!
Stovykla: sekmadieni 7/7 – šeštadieni, 7/20
Jaunos Šeimos: 7/13-7/14
~~~~
2019 Rambynas Stovykla registration has started!
Dates: Sunday, 7/7 thru Saturday, 7/20
Young Family weekend: 7/13-7/14
(Note: Registration Late fees per camper apply after 6/15)

Registration form download link (4 pages, print and mail):
https://1drv.ms/f/s!AvOZ-KwqNkS5kot5PdaYxJG-E1oKMg

Logo design: sese Rasa Hendrickson

Dainavos skautų stovykla “Šiaurės Pašvaistė” vyks birželio 21-birželio 29! 

Scout camp at Dainava will be June 21-June 29! 
Rako skautų stovyklos registracija jau vyksta: LT101
https://nerijaorg.wordpress.com/stovyklos-camps/

Europos Rajono vasaros stovykla “Nuotykių Vėjas” 

Vyks liepos 27-rugpjučio 3!

Scout camp in England will be July 27-August 3! 

GAVM Rake liepos 28-rugpjūčio 3

Kanados Rajono skautų stovykla  vyks rugpjūčio 10-rugpjučio 17 Romuvoj!

Scout camp in Canada at Romuva will be August 10-August 17! 
Romuvos Registracija

Atlanto Rajono skautų stovykla “Galaktika” vyks rugpjūčio 11-rugpjučio 18!

Scout camp in Atlanto Rajonas Paxton, MA will be August 11-August 18!