2017 Paslapčių Ieškonė – Cleveland

Mieli Prit. ir Jurų Skautai-ės, Kandidatai-ės ir Tėvai: Kviečiame Prit. ir Jurų skautus-es iki 17 m. amžiaus, ir nuo 13m. Prit. ir Jūrų sk. kandidatus-es su tuntininkų leidimu, dalyvauti Paslapčių Ieškonėję-Cleveland 2017 m. spalio 7 – 8 d. Klyvlende. Klyvlendo Neringos ir … Continue reading 2017 Paslapčių Ieškonė – Cleveland