Mieli Prit. ir Jurų Skautai-ės, Kandidatai-ės ir Tėvai:

Kviečiame Prit. ir Jurų skautus-es iki 17 m. amžiaus, ir nuo 13m. Prit. ir Jūrų sk. kandidatus-es su tuntininkų leidimu, dalyvauti Paslapčių Ieškonėję-Cleveland 2017 m. spalio 7 – 8 d. Klyvlende.

Klyvlendo Neringos ir Pilėnų tuntai

LSS Brolijos ir Seserijos Prit. Skautų ir Skaučių Skyriai

Kas Yra „Paslapčių Ieškonė“?

„Paslapčių Ieškonė“ yra vienos dienos skautiškas žaidimas, panašus į televizijos realybės programą „Amazing Race“. Šiame žaidime skiltys lenktyniaus nuo vienos iki kitos žymios vietos (gali būti pastatas, paminklas, parkas ir t.t.) kol pasieks žaidimo pabaigą. Pirmos trys baigiančios skiltys laimės premijas. Skiltys sužino dalį ieškonės kelio kai gauna „Paslapčių Raktus“ („Clues“). „Paslapčių Raktai“ nurodo vietą kur rasti sekantį „Raktą“. Skiltys turės atlikti įvairius skautiškus uždavinius („Roadblocks“) ar įveikti kliūtis („Detours“) prieš gaunant sekantį „Raktą“.

Kas dalyvaus: Kviečiami Prityre Skautai-ės, Jurų Skautai-ės iki 17 m. amžiaus. Nuo 13m. Prit. ir Jūrų Sk. kandidatai-ės gali dalyvauti su Tuntininkų raštišku leidimu.

Ruošia: Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos ir Seserijos Prityrusių Skautų ir Skaučių Skyriai.

Globoja: Klyvlendo Neringos ir Pilėnų tuntai.

Kada: 2017 m. spalio mėn. 7 – 8 dienomis.

Kur: Klyvlendo vidurmiestyje ir apylinkėse.

Kaina: US$75.00 (negražinamas). Į žaidimo kainą įeina pats žaidimas, valgiai (šešt. lengvi pietūs ir vakarienė, sekm. pietūs ir užbaigimo vakarienė) ir žaidimo marškinukai. Vienetai rūpinasi kelionę į Klyvlendą ir nakvynę. Klyvlendo skautija pasiūlė viešbutį ir parūpino nuolaidą.

Kaip Registruotis

Registracija vyksta nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 16 d. Dalyvių skaičius ribotas. Priimsime pirmus 48 skautus/skautes kurie atsiųs pilnai užpildytą registracijos anketą ir US$75.00. Čekius prašome rašyti „Lithuanian Scouts Association, Inc.“ vardu. Prašome, kad vienetai surinktų registraciją iš visų vieneto narių (dalyvių ir vadovų) ir pristatytų vieneto registraciją ir mokestį vienu metu. Ieškonės skilčių palydovai ir žaidimo vadovai atleisti nuo registracijos mokesčio.

Siųskite registraciją ir mokestį:

s. Julija Wendt 9555 Wilson Mills Road Chesterland, OH 44026-1656

Nakvynė: Viešbučio lapas prisegtas. Arba galite apsistoti pas pažįstamus.

Dienotvarkė:

Šešt. 1:00 val. pp — Renkamės Klyvlendo Šv. Kazimiero parapijoje, 18021 Marcella Road, Cleveland, OH 44119.

2:00 val. pp — Pasiruošimo sueiga: skilčių sudarymas – Mišios – vakarienė. Po sueigos: linksmavakaris – susipažinimo vakaras.

Sekm. „Paslapčių Ieškonė“ — 8:00 val. ryto „Paslapčių Ieškonės“ pradžia;

4:00 – 5:00 val. pp „Paslapčių Ieškonės“ užbaigimas – premijų įteikimas – vakarienė.

Registracijos Formos

JAV

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/2-PI-Cleveland-registracijos-anketa-041417.xls

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/3-PI-Cleveland-kaip-pasiruosti-041417-1.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/4-PI-Cleveland-release-agreements-041417-1.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/5-PI-Cleveland-U.S.-consent-for-child-to-travel-041417.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/6-PI-Cleveland-viesbutis-041417-1.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/7-PI-Cleveland-padejejo-registracijos-anketa-083117.xls

Kanada

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/S-RT-Parent-GuardianConsent.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/MedicalAttentionForm-BLANK.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/6-PI-Cleveland-viesbutis-041417.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/5-PI-Cleveland-Canadian-consent-for-child-to-travel-abroad-041417.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/4-PI-Cleveland-release-agreements-041417.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/3-PI-Cleveland-kaip-pasiruosti-041417.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/1-PI-Cleveland-skelbimas.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/S-RT-PhysicalFitnessCertificate.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/S-RT-ReleaseHoldHarmlessForm.pdf

http://skautai.net/wp-content/uploads/2017/08/7-PI-Cleveland-padejejo-registracijos-anketa-083117.xls